innowacje

Innowacje: polskie historie fundraisingowe

Według Podręcznika Oslo Manual innowacje, to wdrożenia nowych lub istotnie ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), nowych lub istotnie ulepszonych procesów, metod marketingowych lub organizacji, w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem. Innowacyjność polskiej gospodarki Nasz kraj, w rankingu innowacyjności Bloomberga z 2017 roku, znalazł się na 22 miejscu. Wyżej są zarówno…